Ανδριανή Γρίβα

Manager

Ανδριανή Γρίβα

Αθήνα (Ελλάδα)

Σύντομη βιογραφία

Η Ανδριανή εντάχθηκε στην TPS τον Ιανουάριο του 2022 ως manager στο γραφείο της Αθήνας.

Πριν από την ένταξή της στην TPS, η Ανδριανή εργάστηκε για 7 χρόνια ως μέλος του ομάδας transfer pricing της Deloitte στην Αθήνα.

Εμπειρία

Κατά την διάρκεια της επταετούς εμπειρίας της, η Ανδριανή συμμετείχε σε πολλαπλά φορολογικά projects στο πλαίσιο του transfer pricing. Έχει βοηθήσει πολλούς πολυεθνικούς ομίλους στην ανάλυση, τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών και την προετοιμασία Φακέλων Τεκμηρίωσης για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τους εγχώριους και διεθνείς κανόνες.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Π.Μ.Σ. στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Τομείς εξειδίκευσης

Προετοιμασία Βασικών και Τοπικών Φακέλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών και σχεδιασμός και εφαρμογή διεθνών πολιτικών ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο έκδοσης της ετήσιας Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Παροχή υποστήριξης κατά την διάρκεια φορολογικών ελέγχων από τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές. 

Διαπραγμάτευση με Φορολογικές Αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (APA).

Κλάδοι εξειδίκευσης: λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, βιομηχανία, τουρισμός, κλάδος φαρμάκων.

Γλώσσες

Αγγλικά, Ελληνικά

Θέλετε να έρθετε στην ομάδα μας;

Η εταιρεία μας προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο σε νέους πτυχιούχους όσο και σε επαγγελματίες με εμπειρία στον τομέα του transfer pricing

This site is registered on wpml.org as a development site.